1

Thiết bị tập thể hình tại nhà No Further a Mystery

News Discuss 
Block : Khối; nhóm hồ sơ được xử lý như một đơn vị hoàn chỉnh cho việc chuyển đi hay chuyển lại bộ nhớ dự trữ. Ví dụ, nhiều ổ đĩa chuyển dữ liệu trong khối 512 byte. Basic : ( từ viết tắt chữ đầu của beginer's all objective http://www.arcadetrainer.com/index.php?params=profile/view/2156307/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story