1

خرید سیسمونی نوزاد

News Discuss 
خرید سیسمونی نوزاد یکی از رسوم قدیمی ایرانیان است که قرار بر این میگذاشتند که طی قرار های مختلف با هم برای خرید وسایل مورد نیاز نوزاد اقدام کنند این خرید ها معمولا بر عهده خانواده مادر نوزاد بود . اما اکنون خرید سیسمونی بگونه ای دیگر تغییر کرده است http://www.dqystl.com/comment/html/?475992.html

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story