1

برای ثبت برند لوازم یدکی چه مراحلی باید طی شود ؟

News Discuss 
اظهار طومار ثبت نماد تجاری . ورژن دارای اهمیت یا این که رونوشت سند شده وکالتنامه , در حالتی که که تقاضا بوسیله وکیل به فعالیت آید . ارائه روستا مثال از آرم تجاری به صورت گرافیکی که با نشانه روی اظهارنامه یکسان بوده و بعدها آن حداکثر 10 در http://companyandbrandsabt.niloblog.com/p/10/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%DB%8C%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story