1

چگونه مي توان بلوغ جستجوي مشتري SEO خود را تشخيص داد

News Discuss 
يكي از بزرگترين اشتباهاتي كه من مي بينم (و گناهكار بودن در انجام اين كار هستم) اين است كه فرض كنيم مشتري آگاهي داشته باشد ، خريداري شده باشد و با انگيزه اي براي انجام كار جستجو به اين دليل كه آنها توافق كرده اند براي انجام اين كار به http://seo-traffic.royablog.ir/post/7/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87+%D9%85%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA+%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%8A+%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A+SEO+%D8%AE%D9%88%D8%AF+%D8%B1%D8%A7+%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5+%D8%AF%D8%A7%D8%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story