1

19 کتاب در مورد برتری سفید و چگونگی مبارزه با آن

News Discuss 
ایالات متحده در بحران تروریسم داخلی قرار دارد. من 19 کتاب خواندنی راجع به برتری سفید و ملی گرایی سفید انتخاب کرده ام ، که باید به شما کمک کند درک کنید که چرا خشونت نژادپرستانه چنین تهدیدی بزرگ در خانواده است و چگونگی مبارزه با آن. https://free-download-latin-books-site.persianblog.ir/YYpXYXoDeLcvD51xewOp-19-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story