1

استفاده از پستانك اونت در نوزادان شيري

News Discuss 
استفاده از پستانك خرسي اونت در نوزادان شيرده بحث برانگيز است. نظرات بسيار قوي چه براي و چه عليه آن وجود دارد اما در نهايت اين يك تصميم شخصي است. هر كودك با نيازها و تواناييهاي منحصر به فردي متفاوت است. بعضي از نوزادان بدون هيچ مشكلي مي توانند بين http://aventbluepacifier.takblog.net/post-3.html

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story