1

راهنمای استفاده از کاندوم برای تمامی افراد متاهل و مجرد

News Discuss 
سود از کاندوم غيرتمندانه • هر مرحله که رابطه جنسی دارید از کاندوم دل بهم خوردگي کنید. • قبل از رابطه جنسی کاندوم بگذارید. • تاریخ انقضا را بررسی کنید. • موثق شوید که هیچ پارکی و نقصی صور ندارد. • کاندوم ها را هزينه درا مکانی خنک و http://reid03g2y.mybloglicious.com/16356317/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story