1

The best Side of วันดีวันเสีย ล้านนา

News Discuss 
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ กลับไปที่รายการบล๊อก ?วันดีวันเสีย? ต๋ามหลักโหราศาสตร์ล้านนา ดาวศุกร์ เกี่ยวข้องกับความรักและความสวยงาม ความดึงดูด เสน่ห์ ศิลปะบันเทิง ความร่วมมือและความสามัคคี จึงมีแต่ความแจ่มใสสุกสกาว หวานหอม เป็นเทพเจ้าของกิเลสและทรัพย์ด้วย วันจม เป็นวันห้ามทำการมงคล ริ่เริ่มใหม่ ให้ทำแต่กิจการที่ทำอยู่หรือทำในเรื่องเล็กน้อย เพราะมักจะมีอุปสรรค เหตุขัดข้อ... https://xn--q3caad6c0cxacbc6m2df.blogspot.com/2020/05/2563.html

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story