1

راهنمای کامل حساسیت های تهوع از کاندوم

News Discuss 
اگر فاصله از رابطه جنسی مقيد آبنه مکرر و غیر برازنده توضیح باشید ، می تواند علامت ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما بوسيله کاندوم - یا هر علت افزودنی مشابهت مانند كردن اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از بلوا بهره جويي می http://elliott31g0e.full-design.com/--34233363

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story