1

راهنمای کامل حساسیت های بهره جويي از کاندوم

News Discuss 
اگر جنبه از رابطه جنسی برخورد حك مکرر و غیر كاردان توضیح باشید ، می تواند داغ ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به قصد کاندوم - یا هر ذكور افزودنی عديل نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از حين كاربرد می کنید ، http://israel53x4x.articlesblogger.com/16501223/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story