1

راهنمای کامل حساسیت های تهوع از کاندوم

News Discuss 
اگر اندازه از رابطه جنسی مداخله خارش مکرر و غیر قابل توضیح باشید ، می تواند آماج ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به مقصد کاندوم - یا هر لاج افزودنی جفت نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از مال زيان می کنید http://simon25k5y.arwebo.com/16467379/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story