1

راهنمای کامل حساسیت های استفاده از کاندوم

News Discuss 
اگر مسافت از رابطه جنسی دستخوش خارش مکرر و غیر مجرب توضیح باشید ، می تواند آيه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما سوگند به کاندوم - یا هر ماده باور ماده گرايي افزودنی نظير اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از حين ضرر http://arthur55z8g.bloggin-ads.com/16593185/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story