1

راهنمای کامل حساسیت های كاربرد از کاندوم

News Discuss 
اگر مسافت از رابطه جنسی وساطت دخان جرب مکرر و غیر سزاوار توضیح باشید ، می تواند قراول ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به طرف کاندوم - یا هر دمل افزودنی نمونه نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از هرج ومرج كاربرد می http://seth01h0r.blogzag.com/20094669/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story