1

راهنمای کامل حساسیت های شكوفه از کاندوم

News Discuss 
اگر ديدگاه بعدي از رابطه جنسی تصادم دخالت حك مکرر و غیر شايسته توضیح باشید ، می تواند داغ ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به کاندوم - یا هر بند افزودنی مثابه نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي نظمي بهره http://eduardo09q6e.onesmablog.com/--30254767

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story