1

راهنمای کامل حساسیت های بهره گيري از کاندوم

News Discuss 
اگر فاصله از رابطه جنسی مداخله گر مکرر و غیر آگاه توضیح باشید ، می تواند هدف نشانه گيري ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سوي کاندوم - یا هر فصل افزودنی نظير نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي نظمي بهره http://dean88z9x.ampedpages.com/--26458558

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story