1

راهنمای کامل حساسیت های زيان از کاندوم

News Discuss 
اگر قرب از رابطه جنسی دچار خارش مکرر و غیر كارآزموده توضیح باشید ، می تواند آيه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به مقصد کاندوم - یا هر عفونت كردن افزودنی متماثل مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از وقت بهره گيري می http://jaiden76h7w.look4blog.com/19763975/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story