1

راهنمای کامل حساسیت های شكوفه از کاندوم

News Discuss 
اگر اندازه از رابطه جنسی دستخوش خارش مکرر و غیر مستعد توضیح باشید ، می تواند آماج ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما بوسيله کاندوم - یا هر مايه افزودنی مثابه مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از آن زيان می کنید ، حساسیت http://dominick20j8w.link4blogs.com/16401359/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story