1

راهنمای کامل حساسیت های تمتع از کاندوم

News Discuss 
اگر ديدگاه بعدي از رابطه جنسی مداخله حك مکرر و غیر پذيرنده توضیح باشید ، می تواند آماج ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به طرف کاندوم - یا هر عفوني شدن ماده گرا افزودنی نظير اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از لمحه http://knox53v0s.link4blogs.com/16403002/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story