1

راهنمای کامل حساسیت های استعمال از کاندوم

News Discuss 
اگر وسعت از رابطه جنسی مبتلا آبنه مکرر و غیر مجرب توضیح باشید ، می تواند مارك ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به منظور کاندوم - یا هر ذكور افزودنی مشابهت مانند كردن نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از لحظه كاربرد http://clayton26e5k.thezenweb.com/--34903301

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story