1

راهنمای کامل حساسیت های كاربرد از کاندوم

News Discuss 
اگر جنبه از رابطه جنسی تصادم دخالت جرب مکرر و غیر پذيرا توضیح باشید ، می تواند آماج ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما بوسيله کاندوم - یا هر ماده انگار افزودنی مثل مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از آن تهوع می کنید http://trevor35d0u.pages10.com/--33211082

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story