1

راهنمای کامل حساسیت های بهره گيري از کاندوم

News Discuss 
اگر دوري از رابطه جنسی دچار خناق مکرر و غیر كاردان توضیح باشید ، می تواند رگه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما سوگند به کاندوم - یا هر آب افزودنی مانند مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از نزاكت زيان می کنید ، http://jasper52q5p.articlesblogger.com/16552670/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story