1

درمان ترس

News Discuss 
منبع ترس بیرونی است و موضوع مشخصی داره. اما اضطراب منبع مشخصی نداره. عواملی که باعث بروز اضطراب می شوند، مبهم و مجهول اند؛ ولی درمان ترس عوامل تشکیل دهنده ترس ، معلوم و آشکارند. واکنش افراد در مواجهه با ترس ، مشخص و معلوم است. اما افراد در حالت https://tebberavan.com/fobiaclass/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story