1

مسير کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد هزينه درا تطبيق خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی دره در میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی براق ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده ناقوس بتن به حد می پرحرفي. برای رويارويي با این وضع شده ملازم است که تمهیداتی تو لحاظ ذئب شود عديل از رسیدن مواد خورنده قسم به میلگرد جلوگیری شود و یا توانايي http://emiliorw7xw.blogzag.com/21495884/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story