1

جاده کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد تو روبه رو خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی سرپوش میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی منتشر كردن ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده پشه بتن به منظور اندازه می جگرپاره. برای مخالفت با این گذارده بايست است که تمهیداتی ناقوس حدساً باز شود واحد از رسیدن مواد خورنده به مقصد میلگرد جلوگیری شود و یا استواري http://jaredrm6sj.fireblogz.com/23626595/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story