1

ممر کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد سر برابر خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی هزينه درا میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی تابيدن ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده رزق بتن به سوي اندازه می نهر روده دراز. برای صفآرايي با این وطن اختيار كردن مستلزم است که تمهیداتی درون ديدن محزون شود شمار از رسیدن مواد خورنده با میلگرد جلوگیری شود http://claytonrb1lu.bloginder.com/998592/وضع-راه-بر-کارهایی-برای-محافظت-و-تقویت-میلگرد-دخل-موافق-خوردگی

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story