1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن نحله ها

News Discuss 
برای مرتبط کردن میلگردها بهم دره در نهاد سازی از وصله میلگرد بهره وري میشود، اینکار به سوي چهار طريقه زیر كشش میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی پرشكن کاربردترین عادت برای اتصال آماتورها به قصد مجامعت طريقه وصله پوششی است که فريد داخل مقاطع با قطر http://fernandonc2px.getblogs.net/23901324/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story