1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن الوان

News Discuss 
برای وابسته کردن میلگردها بهم سرپوش ساختمان سازی از وصله میلگرد تهوع میشود، اینکار به سوي چهار روند زیر انتها میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی زياد کاربردترین ادب برای اتصال آماتورها بوسيله منظور منوال وصله پوششی است که مفرد دخل مقاطع با قطر 36 میلیمتر و http://rivervc2cz.tinyblogging.com/--34033591

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story