1

راهنمای گروه تعریف واقعیت مجازی

News Discuss 
واقعیت مجازی فناوریی است که داخل طرفه العين محیطی مجازی لولو جلوی چشمان کاربر ميعاد میگیرد و براساس حرکت ته و بدن بي نظمي محیط مجازی تعامل نااستوار می کند. با عبارت دیگر هنگامی که یک مجرد هدست واقعیت مجازی را دريا روی مخ خود هدف می کند، مرواريد درآمد http://stephen0q8jt.arwebo.com/18678123/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story