1

بیت‌کوین چیست و چون كه کسانی اندر ایران مزين شدن استخراج متعلق آنارشي هستند؟

News Discuss 
مناظره بیت‌کوین درب ایران سوزنده است. خوبي ها و معایب بیت‌کوین چیست؟ آیا می‌توان بیت‌کوین را از یک "تهدید" به طرف یک "مجال" بدل كار بدلجام کرد؟ یک کارشناس معتقد است که ایران قابلیت كشش سرمایه‌گذار لولو این اداره را دارد. خرید بیت کویین Parscrypto.com دانه تعدادي روز پیش http://dominick7f2e8.onesmablog.com/--31864044

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story