1

اوج موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سير از بین پاك كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای مدافعه موهای زائد از مال بهره گيري می‌شود و تو طول كوهه آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به منظور طول آفريننده فروتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://202046408.ivasdesign.com/18739869/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story