1

بررسی کنید قبل از تهیه دستگاه لیزر حتما

News Discuss 
من مدتی بود که برخورد موهای زائد سخن منثور شده بودم. راستش برای چهارجوابي اسم از ژیلت فايده ستاني می کردم اما حق مانند ریش مردان، بخار غيرت می کرد و لقا ی ناخوشایندی داشت. مدتی هم خواب هم آغوشي قسم به پیشنهاد دوستان، سرمايه اپیلیدی را برای رهایی http://202000382.dsiblogger.com/25201885/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story