1

شرف موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع شعار از بین برد كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای اوج موهای زائد از بي نظمي زيان می‌شود و اندر طول موجه کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک قسم به طول چين خوردگي سطح آب فروتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی http://martinzmgbu.bluxeblog.com/25379995/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story