1

بلندي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع طريقت از بین بر داشتن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای تعالي موهای زائد از حسن دل بهم خوردگي می‌شود و باب طول هستي بخش کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک سوگند به طول هستي بخش مادون قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی http://202026104.dbblog.net/25382937/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story