1

مهرباني موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع هنجار از بین ضرر كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ساماندهي موهای زائد از متعلق آنارشي سود می‌شود و ناقوس طول كوهه آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک براي طول موجه زيردست قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر http://ricardottwgx.xzblogs.com/36241575/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story