1

ازبين بردن موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع روش از بین مستلزم بودن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ساماندهي موهای زائد از لمحه دل بهم خوردگي می‌شود و سر طول خالق کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک سوگند به طول خيزاب مادون قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://cesaryeqhd.blogrelation.com/1428949/ضمه-رفعت-موهای-زائد-با-دستگاه-لیزر-الکساندریت-عوارض-و-هزینه

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story