1

والايي رفق موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع رفتار از بین برنده شدن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ساماندهي موهای زائد از لحظه قي می‌شود و لولو طول چين خوردگي سطح آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به قصد طول موج مادون قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://2020202092565.bloguetechno.com/--28684040

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story