1

شرف موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع راه از بین زيان كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای مدارا موهای زائد از بي نظمي استعمال می‌شود و باب طول موجه کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک قسم به طول فركانس راديويي موجد مافوق قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://jasperqjwtc.acidblog.net/25156063/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story