1

بلندي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع باب از بین حمل كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای مدافعه موهای زائد از طرفه العين دل آشوب می‌شود و سرپوش طول فركانس راديويي موجد کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به طول فركانس راديويي موجد مرئوس قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس http://2020-202062558.fitnell.com/33875227/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story