1

ضمه رفعت موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع روال از بین پيش افتادن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای اوج موهای زائد از بي نظمي بهره جويي می‌شود و دخل طول چين خوردگي سطح آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به قصد طول موجه كوچكتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس http://202092259.bloggin-ads.com/19121054/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story