1

استارتاپ

News Discuss 
استارتاپ مجموعه ای است که یک راه حل مقیاس پذیر برای یک نیاز تکرار پذیر ارائه میدهد. این جمله ساده را میتوان الگویی برای جدا کردن استارتاپ از شرکت ها و کسب و کارهای دیگر قرار داد. در واقع باید در نظر بگیرید که اگر کسب وکار شما دارای ویژگی https://ideabaran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%be-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story