1

خلاصه کتاب جامعه شناسی آموزش و پرورش دکتر علاقه بند

News Discuss 
دانش جامعه شناسي آموزش و پرورش، مي تواند براي والدين، معلمان و كارگزاران آموزش و پرورش، آگاهيهاي سودمندي در زمينه درك و تشخيص مسائل تربيتي و حل آنها فراهم كند. از اين رو، آموزش آن در رشته هاي مختلف مي تواند مفيد باشد. مولفان و صاحبنظران اين رشته، دلايل مهمي http://downloadbookpdf9.blog.ir/1399/08/11/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story