1

به سایت دیگو سر بزنید

News Discuss 
رنگ آمیزی نمای بیرونی ویلا رنگ نمای بیرونی ساختمان ویلا کمی متفاوت تر از نمای بیرونی ساختمان است . نقاشی نمای بیرون ویلا اینگونه است که حتما باید شستشو شود تا جرم موجود در بدنه نما از بین برود. بعد از شستشو کامل نما باید خشک شود تا رنگ خراب https://www.diigo.com/annotated/5b3c77073b6a5d4fba5bc89e25aca2c6

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story