1

وکیل خانواده کیست؟

News Discuss 
اختلافات خانوادگی که یکی حقوق و دستمزد نوشته شده در ضابطه زوجین در ضابطه دولتی , ضابطه حمایت از خانواده و ضابطه آئین دادرسی دولتی در مورد ها یگانه و چه بسا ضابطه مجازات است وکیل خانواده که مشتمل بر سیاست معاش و تعهدات و موقعیت و دستمزد است . https://abtinnews.ir/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story