1

بها اندروید باکس، نکتهای مهم!

News Discuss 
بازیهای اندرویدی را منظور نمیتوان فراموش کرد! پی از چسبیدن یک توبک به سمت سیما و اینترنت، برنامه ها را می کارآیی کارگزاری کرد. این مجموعه از طریق Wifi و های با استفاده از کابل LAN به قصد رایاتار وصل می شود و سیما شما را نیز به قصد تارکده http://madonnam580mwe6.59bloggers.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story