1

About ตัดเล็บวันไหนดี 2565

News Discuss 
ตัดเล็บวันอังคาร จะทำให้เกิดการเสื่อมลาภ เสียศรี เสียความเป็นมงคลไป โคลงวันตัดผมตัดเล็บนับเป็นมรดกอันทรงคุณค่าเชิงอรรถะและวรรณศิลป์ควรค่าแก่ความภูมิใจร่วมกัน วันศุกร์ หากคนที่เพิ่งตัดเล็บไปแล้ว สามารถกลับมาตัดใหม่ได้ โดยเฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวกับค้าขาย จะช่วยส่งเสริมให้ได้เงินไม่ขาดมือ วัดบ้านแพะ ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง ห้ามตัดเล็บวันพฤหัสบดี : โบราณว่าวันนี้เป็นวันครู ท่านห้ามตัดเล็บ ... https://www.at-chiangmai.com/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A1-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%9A-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story