1

فواید مونوسدیم گلوتامات

News Discuss 
Umami و مونوسدیم گلوتامات دو روی یک سکه هستند: هر دو تجربه‌ی طعم یکسانی را به ما می‌دهند. گلوتامات موجود در مونوسدیم گلوتامات از نظر شیمیایی از گلوتامات موجود در پروتئین‌های حیوانی و گیاهی قابل تشخیص نیست و بدن ما هر دو منبع گلوتامات را به یک روش متابولیزه می‌کند. http://alturl.com/wqkon

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story