1

بهترین مارک سرویس چینی ایرانی و خارجی[قبل از خرید بخوانید]

News Discuss 
به روايت گرديزي (ص 308 -309) به هنگام فتح نيشابور در گفت و شنودي كه با فرستادگان محمد بن طاره انجام داد و از او عهد و لواي خيفه خواستند، به جاي ارائه حكم خليفه كه رسم حكام تازه وارد بود، شمشير خود را نشان داد بدين گونه، مشروعيت https://socialimarketing.com/story12863514/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story