1

Examine This Report on australia casino

News Discuss 
Two Voor zover een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit achieved betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel two.one, eerste lid, onder e, kan Onze Minister het bevoegd gezag verzoeken binnen een daarbij aangegeven termijn de omgevingsvergunning of voorschriften van de omgevingsvergunning te wijzigen, indien zich in de betrokken https://wabo111.com

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story