1

The Greatest Guide To casino wabo

News Discuss 
3 Bij het uitoefenen van de taak, bedoeld in het eerste lid, houdt het bevoegd gezag, voorzover er sprake is van een activiteit satisfied betrekking tot een inrichting of mijnbouwwerk, rekening achieved het voor hem geldende milieubeleidsplan. 1 Een omgevingsvergunning geldt voor eenieder die het task uitvoert waarop zij betrekking https://wabo111.com

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story