1

The Fact About پالاز That No One Is Suggesting

News Discuss 
دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ مهمترین ویژگی های تاثیرگذار بر قیمت موکت پالاز عبارتند از: نوع الیاف، تراکم و ارتفاع الیاف. به این معنی که در الیاف مصنوعی با گذشت زمان مقاومت خود را ازدست داده و دچار خرابی می‌شوند که در مورد موکت پشمی صادق نیست. 3x3 متر 3x4 متر https://stephenk7y47.blogocial.com/The-Fact-About-That-No-One-Is-Suggesting-46653508

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story